מחשבים-תיקון-לונדון

אחריות חברתית

קונספט מפעל ירוק

הטיפול בשפכי המפעל וגז הפליטה כדי להפחית את פליטת מזהמים סביבתיים, באמצעות מחקר וחקירה, היה שימוש בהגנה על הסביבה, חיסכון באנרגיה וטכנולוגיה מדעית לבניית מפעלים ומתקנים תומכים.

 

הגנה על קניין רוחני

לספק ללקוחות הגנה על קניין רוחני באמצעים מחמירים יותר מאמצעי סודיות מסורתיים.בתוך החברה, אנו מיישמים מערכת הרשאות קפדנית ויומני גישה מפורטים כדי להבטיח את אבטחת המידע של הלקוח.

 

מדיניות סביבתית

HUIHE Circuits מחויבת לתמוך בהגנה על הסביבה וליישם מדיניות ייצור ירוקה כגון שימוש רציונלי במשאבים וסילוק פסולת.על מנת לצמצם את ההשפעה על הסביבה, HUIHE Circuits מגבשת את המדיניות הבאה בהתאם לחקיקה להגנת הסביבה:

1. בשלב התכנון והפיתוח, העריכו את השפעת החומרים על הסביבה, וקחו אותה כאחד מתנאי הרכש.

2. בהיבטי ייצור, שינוע מוצרים ופינוי פסולת, אנו נוקטים בצעדים להגנת הסביבה לשיפור טכנולוגיית הייצור, חיסכון במשאבים ומיחזור.

3. להגביר את המודעות של העובדים להגנת הסביבה על ידי ארגון הדרכת צוות וקידום המושגים של "חיסכון" (צמצום), "שימוש חוזר" (שימוש חוזר) ו"מיחזור" (מיחזור).

4. הנהלת החברה מגבשת באופן אקטיבי את אסטרטגיית הגנת הסביבה תוך התחשבות בשמירה על איכות הסביבה ובייצור במקביל.

5. החברה מגיבה בחיוב ומטפלת בתלונות והצעות הקשורות להגנת הסביבה.

 

ייצור בטיחותי

HUIHE Circuits מקפידה על ייצור בטוח וייצור נקי, בהתאם למערכת הלאומית להגנת הסביבה וניהול הבטיחות, ומייחסת חשיבות לבקרה סביבתית ובטיחותית בתהליך הייצור ולהגנת העבודה של העובדים.